26.05.2020
Wydarzenia ostatnich tygodni związane z epidemią covid 19, wzmogły zainteresowanie higieną i dezynfekcją w szerokim tego słowa znaczeniu. Korzystanie z płynów dezynfekujących stało się nieodłącznym elementem dnia codziennego, w domu, a w szczególności w miejscu pracy. Aby ułatwić to zadanie, firma TTP oferuje bardzo praktyczny i łatwy w użyciu dozownik płynów dezynfekujących typu łokciowego. Dozownik (pojemność 1l) przystosowany jest do napełnienia płynem dezynfekującym PROSEPTIN (74% alkoholu...
24.05.2016